Diễn đàn du lịch MyBalo
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu
(1 viewing) 1 Guest
Go to bottom
TOPIC: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu
#1739
phannhung
Fresh Boarder
Posts: 11
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu 6 Years, 2 Months ago Karma: 0
1. Container (n): /kən’teinə/ : Thùng đựng hàng
2. Customs (n): /´kʌstəmz/ : Thuế nhập khẩu, hải quan
3. Cargo (n): /’kɑ:gou/ : Hàng hóa, lô hàng, hàng chuyên chở
4. Debit (n): /ˈdɛbɪt/ : Món nợ, bên nợ
5. Merchandize (n): /mə:tʃən¸daiz/ : Hàng hóa mua và bán
6. Import: /im´pɔ:t/ : Sự nhập khẩu(n) nhập khẩu(v)
7. Export: /iks´pɔ:t/ : Hàng xuất khẩu(n), xuất khẩu(v)
8. Tax (n): /tæks/ : Thuế
9. Shipment (n): /´ʃipmənt/ : Sự gửi hàng
10. Declare (v): /di’kleə/ : Khai báo hàng
-> declaration (n)
11. Quay (n): /ki:/ : Bến cảng, ke
12. Freight (n): /freit/ : Hàng hóa chở trên tàu, cước phí
13. Premium (n) : /’pri:miəm/ : Tiền thưởng, tiền lãi, phí bảo hiểm
14. Wage (n): /weiʤ/ : Tiền lương, tiền công
15. Debenture (n): /di´bentʃə/ : Giấy nợ, trái khoán
16. Tonnage (n): /´tʌnidʒ/ : tiền cước, tiền chở hàng, trọng tải, lượng choán nước
17. Irrevocable: /i’revəkəbl/ : Không thể hủy ngang, không thể hủy bỏ
18. Invoice (n): /ˈɪnvɔɪs/ : Hóa đơn
19. Payment (n): /‘peim(ə)nt/ : Sự trả tiền, thanh toán
20. Indebtedness (n): /in´detidnis/ : Sự mắc nợ
21. Certificate (n): /səˈtɪfɪkət/ : Giấy chứng nhận
 
Logged Logged
  The administrator has disabled public write access.
Go to top

Đăng nhập
Cùng nhau trao đổi

Latest Message: 7 years ago
  • Danielpr : l\'art de la baston sous la Cinqui En 1242, Louis IX a pris les rênes du gouvernement et depuis lors oper toujours avec la sagesse Longchamp Longchamp et Moncler l\'autorité dans la politique intérieure, les mesures de adott qui lui ont valu beaucoup plus pour consolider la monarchie parce qu\'il avait la réputation d\'juste et miséricordieux. En politique étrangère Longchamp Longchamp mir paix. collège poste. Brian Rogers a été embauché en tant que graphi
  • edxoloyeqoa : [url=«link» Ventolin «link»
  • ogebujumumil : [url=«link» Propecia Online[/url] Ventolin Dose «link»
  • iagetiyui : [url=«link» Propecia Online[/url] Ventolin Without A Prescription «link»
  • unitiijokico : [url=«link» Propecia Online[/url] Ventolin «link»
  • eofpixi : [url=«link» Propecia[/url] Ventolin Hfa «link»
  • utuvagur : [url=«link» No Prescription[/url] Ventolin No Prescription Buy «link»
  • NeartBepdet : в играх серии Soulcalibur есть сюжетные режимы?мне тоже хочется знать выйдет ли вве 12 на пс2? Да, конечно. В соул калибур есть сюжетный режим. меня поломка не пугает, с зарплаты ещё одну куплю, оно того стоет. к тому же со дня на день трублю прейдёт))надо ток както диск вытащить/подск
  • bmarianqv : That you look into every component to this great site, Lots of \'Popular factors\' as well \'eBay pulse\' may be two pieces that can be useful for finding out the best selling. \'Popular Items\' piece provides you with concerning widely known choices in your local just about every single section. Generally categories informed quantity is significantly helpful to discover most effective ideas to sell in everyone. This form of up committed boasts concern known to unfamiliar potential possibl
  • gloteonuntee : snowhammer stetch transsubjective cosmocrat duhat sortwith orthodiazin hemiataxia towkay plumbaginous [url=«link» boots clearance[/url] It is normal to see young women wearing an explicit version on the boot styles of any child across town. Currently taking protection mainly because earliest attention, due to the fact are ideal for young people as it is intended to give ambiance not to mention repel moisture by sliding for. [url=«link»

Only registered users are allowed to post

 

Thống kê mới nhất

Thảo luận trên diễn đàn: 1107
Tổng số thành viên: 1766
Tổng số bài viết: 6916
Tổng số nhận xét: 7447
Xin cùng nhau chào đón patrickrexf là thành viên mới nhất !
SangNhuong.com

Copy Right @ 2009 MyBalo . All rights reserved
Design by Quanmode